GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Budynek
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis: Po lewej elewacja północno-zachodnia od ul. Bobreckiej, po prawej widok od ul. Garncarskiej
Okres powstania:
1898 r.
Adres:
ul. Bobrecka 16
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:

Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2012-08-21
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie