GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Cmentarz komunalny
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis: Widok bramy cmentarnej od ul. Katowickiej
Okres powstania:
XIX w.
Adres:
ul. Katowicka 34
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:

Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Wpis do rejestru zabytków nr A-446/86 dnia 11.07.1986 r.
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2012-09-21
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie