GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Kościół Jezusowy
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis: Elewacja północno-zachodnia
Okres powstania:
XVIII w.
Adres:
Plac Kościelny
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:

Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Wpis do rejestru zabytków nr A-237/77 dnia 14.12.1977 r.
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2012-10-21
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie