GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Stanowisko archeologiczne
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis:
Okres powstania:
ep. kamienna/wczesna ep. żelaza/późn. średniowiecze/ok. nowożytny - osada, obozowisko średniowiecze/okres nowożytny
Adres:
AZP: 109-44, położone na wschód od ul. Mlecznej, numer stanowiska: 14, numer na obszarze: 1094418
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:

Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2012-09-21
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie