GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Dwór w Marklowicach
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis: Elewacja północna i zachodnia
Okres powstania:
XVI w.
Adres:
ul. Akacjowa 11
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:

Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Wpis do rejestru zabytków nr A-360/78 dnia 17.11.1978 r.
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2012-10-21
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie