GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Budynek
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis: Elewacja południowa
Okres powstania:
początek XX w.
Adres:
ul. Trzech Braci 8
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:
ul. Głęboka 15
Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Wpis do rejestru zabytków nr A-536/87 dnia 15.10.1987 r.
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2012-09-21
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie