GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - CIESZYN
KARTA ADRESOWA ZABYTKU
gfx
gfx
Nazwa:
Schron bojowy
Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:

foto
Opis: Polski schron bojowy (nr 6) na jeden ciężki karabin maszynowy, położony pod wiaduktem granicznym na działce nr 144 obr. 68.
Okres powstania:
1939 r.
Adres:
ul. Frysztacka
Miejscowość:
43-400 Cieszyn
Adres alternatywny:

Przynależność administracyjna:
województwo: śląskie
powiat: cieszyński
gmina: Cieszyn
Forma ochrony:
Wpis do rejestru zabytków nr A/408/13 dnia 05.09.2013 r.
Opracowanie karty adresowej:
Autor: Halina Mierzejewska
Data: 2013-10-15
Copyright Urząd Miejski w Cieszynie 2014
Logowanie