Prezentacje

użyte podczas spotkania otwierającego prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu: "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyn wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej"

Aldo Vargas Tetmajer

1.

Zintegrowana rewitalizacja w projektach URBACT. Kilka słów o partycypacji w rewitalizacji – Aldo Vargas Tetmajer, ekspert Krajowy PUNKT Urbact.

dr hab. arch. prof. Krzysztof Skalski

2.

Przykłady francuskich i polskich procesów rewitalizacyjnych. Programy integracji i aktywizacji społecznej na tle kryteriów ruchu Cittaslow - 1.

dr hab. arch. prof. Krzysztof Skalski

3.

Przykłady francuskich i polskich procesów rewitalizacyjnych. Programy integracji i aktywizacji społecznej na tle kryteriów ruchu Cittaslow - 2.

dr hab. arch. prof. Krzysztof Skalski

4.

Rewitalizacja w Cieszynie.

Spotkanie 1: inspiracje.

Berry Kessels

5.

Commune Revitalization Programme of Cieszyn 28 November 2016 - Berry Kessels, Volkshuisvesting Arnhem
Pliki do pobrania

Prezentacje ze spotkań, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia - zrobione na potrzeby projektu: "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyn wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej"