Wideo

Relacja wideo ze spotkania otwierającego prace nad "Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Cieszyn wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej"

Przywitanie gości - Renata Karpińska

Przywitanie gości - Ryszard Macura

Prezentacja - Aldo Vargas Tetmajer

Prezentacja - prof. Krzysztof Skalski

A. V. Tetmajer - oddanie głosu Berry Kessels

Prezentacja - Berry Kessels

Zaproszenie do zadawania pytań

Pytanie 1 i odpowiedź

Pytanie 2 i odpowiedź

Pytanie 3 i odpowiedź

A. V. Tetmajer - zaproszenie na warsztaty

Pytanie 4 i odpowiedź

Przemowa - Ewa Gołębiowska

Podziękowanie dla Berry Kessels