Gmina Cieszyn realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej
Celem projektu jest ozywienie społeczne i gospodarcze obszaru rewitalizowanego
Okres realizacji projektu: 2015-2017
Całkowity koszt projektu: 135 150 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 103 390 złPrzyjęty przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 26 października 2017 r. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 został pozytywnie oceniony przez Zespół ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i ujęty w wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego.

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Pliki do pobrania:

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA CIESZYNA DO ROKU 2026


W dniu 26 października 2017 roku Rada Miejska Cieszyna uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026


Materiały do pobrania:
• Uchwała i dokument

Re-Witalizacja

Od kilku miesięcy w Cieszynie trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Posiadanie takiego dokumentu to dla lokalnego samorządu nie tylko formalny wymóg, ale także możliwość ubiegania się o atrakcyjne dotacje unijne, służące rozwiązywaniu wielu problemów, przede wszystkim społecznych.

Ulica Głęboka w Cieszynie

Czym jest Re-Witalizacja?

Dotychczas rewitalizacja kojarzona była głównie z ożywieniem gospodarczym terenów poprzemysłowych. Obecnie proces ten ma służyć przede wszystkim zwalczaniu ubóstwa, bezrobocia, nałogów, przestępczości czy też innych problemów, z którymi borykają się lokalne społeczności. Rewitalizacja pozwala spojrzeć na miasto i jego problemy z perspektywy tych dzielnic czy też ulic, gdzie sytuacje kryzysowe są najmocniej odczuwalne. Proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji to doskonała okazja, żeby odbudować więzi sąsiedzkie, wzmocnić poczucie wspólnoty lokalnej, spotkać się w gronie mieszkańców, przedsiębiorców czy też organizacji pozarządowych i porozmawiać o zmianach, których oczekuje społeczność lokalna.

Gminny Program Rewitalizacji

Konsultacje społeczne

są nieodłącznym elementem uchwalania ważnych dokumentów strategicznych, przesądzających o wielu istotnych dla miasta przedsięwzięciach. W ramach konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna, w dniu 17 maja br., w cieszyńskim Domu Narodowym, zorganizowano spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiono wszystkie zawarte w Programie propozycje działań rewitalizacyjnych.

Podczas przeprowadzonej drugiej już

debaty podwórkowej, która w dniu 24.05.2017 roku zgromadziła wiele osób zainteresowanych tym projektem, architekt Bartłomiej Buława przedstawił swoje propozycje wprowadzenia zmian w wizerunku ulicy Kluckiego. Dotyczyły one m.in.: rodzaju materiału budowlanego nawierzchni ulicy, jego kolorystyki, kolorystyki elewacji przylegających do ulicy budynków i sposobu wykorzystania elementów architektonicznych tych elewacji dla ekspozycji artystycznych, wyeksponowania historycznych murów miejskich.Rewitalizacją można objąć obszar

do 20 procent powierzchni gminy, który zamieszkuje co najwyżej 30 proc. ludności, na którym opisane problemy są najmocniej odczuwalne. Skuteczna rewitalizacja powinna być konsekwentna. Co prawda często przynosi efekty dopiero po pewnym czasie, ale na pewno nie należy jej odkładać na później. Obecnie duża część polskich miast – podobnie jak Cieszyn – opracowuje lub aktualizuje gminne programy rewitalizacji.W Cieszynie wyznaczono już obszar rewitalizowany,

którego szczegółowy opis można znaleźć poniżej. Kolejnym krokiem będzie samo przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Szczególnie istotne jest wytypowanie projektów, których realizacja może bezpośrednio przyczynić się do poprawy sytuacji społecznej, gospodarczej czy też środowiskowej na obszarze rewitalizowanym.

Wydanie WR z 18.11.2016
Wiadomości Ratuszowe

18 listopada 2016artykuł

Mapa północ
Uchwała Nr XXIV/226/16

25 sierpnia 2016Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji

Diagnoza obszarów
Diagnoza obszarów

maj 2016Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego

Dotychczasowe działania

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Cieszyn z lotu ptaka

Nadchodzące wydarzenia: