Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Cieszyna funkcjonuje 6 jednostek OSP:

OSP Cieszyn Bobrek 
ul. Kościuszki 3
43-400 Cieszyn                                                                                                                www.ospcieszynbobrek.pl


OSP Cieszyn-Boguszowice
ul. Frysztacka 131
43-400 Cieszyn
http://ospboguszowice.pl/

OSP Cieszyn - Marklowice 
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn
http://osp.cieszyn.pl/

OSP Cieszyn-Pastwiska 
ul. Hażlaska 116
43-400 Cieszyn
http://www.cieszynpastwiska.osp.org.pl/

OSP Cieszyn-Krasna 
ul. Bielska 160a
43-400 Cieszyn

OSP Cieszyn-Mnisztwo 
ul. Hallera 161
43-400 Cieszyn

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie

Dodatkowe informacje