Aktualności/komunikaty

ZAKOŃCZENIE PRACY STRONY MCZK

Informujemy, że strona www.cieszyn.pl/mczk zakończyła swoją pracę. Zachęcamy do skorzystania ze strony www.cieszyn.pl zakładka Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

II poziom - 24.01.2022 r.

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 roku.

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/5846

II poziom - 24.01.2022

W załączeniu powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 24.01.2022 roku.

Jak Wojtek został strażakiem- szkolenie dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W sobotę 4.12 w sali OSP CIESZYN-BOBREK odbyło się szkolenie podstawowe dla członków MDP z cieszyńskich jednostek OSP, w ramach projektu pt." Jak Wojtek został strażakiem". Szkolenie to współfinansowało miasto Cieszyn, z kolei za organizację odpowiedzialny był OM ZOSP RP w Cieszynie.

W szkoleniu wzięło udział 34 członków ze wszystkich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W ramach szkolenia poruszano tematy związane z pożarami lasów, łąk oraz pokazano sposoby ich gaszenia. Uczestnicy zostali zapoznani z różnymi rodzajami czujek oraz zasadami ich działania, mieli też okazję spotkać się z kominiarzem i porozmawiać z nim o jego pracy. Wzięli również udział w mini turnieju OTWP oraz otrzymali nagrody rzeczowe, jak również certyfikaty ukończenia szkolenia.

Tlenek węgla- sezon zimowy 2021/2022

Tlenek węgla- Sezon zimowy 2021/2022

Wraz z początkiem sezonu grzewczego narażeni jesteśmy na kolejne zagrożenie w naszych domach. Zatrucia tlenkiem węgla, czyli potocznie „czadem” to coroczna plaga, której nie można bagatelizować. Bardzo ważne znaczenie w ochronie naszego zdrowia i życia ma prawidłowa wentylacja pomieszczeń. Okazuje się bowiem, że brak cyrkulacji powietrza przyspiesza szkodliwe działanie czadu ograniczając nam i tak krótki czas na reakcję.

 Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi pojęciami na temat tlenku węgla oraz najważniejszymi informacjami jak zapobiec zatruciu.

 

Tlenek węgla - potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym
i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw, m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania. Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, a także przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, czy też zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami. Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.
Do zatruć często dochodzi w nowo wyremontowanych mieszkaniach, z nowymi piecami, nie mającymi indywidualnych przewodów napowietrzających i gdzie z przyczyn oszczędnościowych zlikwidowano (zasłonięto) przewody wentylacyjne, a okna i drzwi są zbyt szczelne. Mieszkanie doskonale szczelne „nie oddycha”; brak dostępu tlenu może doprowadzić do tragedii. Czad może powstać także podczas pożaru. Brak sygnałów, które alarmowałyby ludzi o obecności tlenku węgla stanowi istotny czynnik, który przyczynia się do zatrucia czadem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest gazem niewyczuwalnym dla człowieka. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

 

Kto narażony jest na działanie tlenku węgla?

Na działanie tlenku węgla narażona jest każda osoba przebywająca w środowisku nim skażonym. Efekty działania czadu, przy takim samym stężeniu, mogą się jednak różnić.

Do grupy największego ryzyka należą:

 • noworodki i niemowlęta (obok normalnej hemoglobiny występuje u nich hemoglobina płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla, niż zwykła hemoglobina),

 • dzieci,

 • kobiety ciężarne,

 • osoby w podeszłym wieku,

 • osoby z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,

 • osoby z wadami serca oraz niewydolnością układu oddechowego.

 

Cięższym zatruciom ulegają także osoby wykonujące prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym, które znacznie szybciej, niż podczas odpoczynku, ze względu na zwiększoną częstość i głębokość oddechu, pochłaniają dawki trujące, a nawet śmiertelne.

 

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna, brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku węgla i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz, ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin. Ponadto należy regularnie sprawdzać prawidłowość działania urządzeń mogących być źródłem tlenku węgla, szczelność wewnętrznych instalacji gazowych, przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kanałów nawiewnych.

 

Pamiętaj aby:

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna, należy to robić nie rzadziej, niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej, niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,

 • użytkować sprawne technicznie urządzenia, w których odbywa się proces spalania; zgodnie z instrukcją producenta kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu,

 • często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić nawet niewielkie rozszczelnienie okien,

 • rozmieścić czujki tlenku węgla w domu,

 • nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

 • nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte.

 

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 

 • lekki ból, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie i osłabienie – lekkie zatrucie,

 • nasilający się ból głowy, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca – średnie zatrucie,

 • drgawki, utrata przytomności – ciężkie zatrucie.

  Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia, powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

 

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,

 • wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – 999, straż pożarna – 998 lub 112); jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

  Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp

 

 

 

Morsowanie-sezon zimowy

Morsowanie czas zacząć!

Nadszedł sezon na morsowanie! Zima to idealny czas dla wszystkich miłośników kąpieli w zimnej, nierzadko wręcz lodowatej wodzie. Czy jesteście gotowi na doskonałą zabawę, która dodatkowo może przynieść wiele korzyści zdrowotnych? Sprawdźcie dlaczego warto morsować, zapoznajcie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego morsowania i ruszajcie na poszukiwania idealnego miejsca, w którym zapoczątkujecie swoją zimową przygodę z lodowatą wodą! Miłośnicy morsowania w Cieszynie łączcie się oraz korzystajcie z uroków mroźnej zimy.

 

Korzyści zdrowotne wynikającej z morsowania:

 • Zwiększenie odporności organizmu.

 • Zahartowanie ciała.

 • Poprawa wydolności układu sercowo-naczyniowego.

 • Poprawa krążenia, lepsze ukrwienie skóry.

 • Szybsza regeneracja i odżywienie organizmu.

 • Pomoc przy chorobach dermatologicznych i alergicznych.

 

Przed morsowaniem zapoznaj się z poniższymi zasadami!

Zatem o czym należy pamiętać podczas morsowania:

 • Najważniejsze jest własne zdrowie. Dlatego przed pierwszym morsowaniem powinniśmy się skonsultować z lekarzem: przeciwskazaniami mogą tutaj być choroby serca i układu krążenia, nadciśnienie, przewlekłe infekcje, choroby naczyń, choroby skóry.

 • Na miejsce do morsowania należy wybrać miejsce w miarę bezpieczne (dobry dostęp, stabilne dno, itp.).

 • Do morsowania należy odpowiednio się przygotować, nie wchodzimy z tzw „marszu” (zimne prysznice kilka dni przed rozpoczęciem aktywności).

 • Korzystając z tego rodzaju aktywności należy pamiętać, że należy być trzeźwym, nie pij alkoholu przed, ani po morsowaniu.

 • Przed morsowanie należy się rozgrzać. Należy jednak pamiętać by rozgrzewka nie była zbyt intensywna. Powinniśmy pobudzić krążenie ale tak by się nie spocić. Za bardzo rozszerzone naczynia krwionośne skóry będą powodować duże utraty ciepła.

 • Nie wskakuj od razu do lodowatej wody.

 • Przy pierwszych wejściach do wody możemy zetknąć się z reakcją obronną organizmu jaką jest szybkie niekontrolowane i gwałtowne wdechy. Należy się wtedy zatrzymać zapanować nad oddechem poprzez długie wydechy i kontynuować morsowanie.

 • Nie morsuj sam! Do zimnej wody nie powinniśmy wchodzić samemu, bez asekuracji. W razie potrzeby nie będzie miał nam kto pomóc.

 

Jakie są przeciwwskazania?

 

 • Do przeciwwskazań należą między innymi choroby serca i układu krążenia, w tym nieuregulowane lekami nadciśnienie tętnicze. Przy występujących zaburzeniach krążenia mechanizm „hartowania” organizmu może zadziałać dokładnie odwrotnie, niż w przypadku zdrowej osoby.

 • Morsować nie powinny osoby chore na boreliozę czy padaczkę, ponieważ choroby te mają wpływ na zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego. Osoby cierpiące na wszelkie inne zaburzenia układu nerwowego powinny skontaktować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o zostaniu morsem. Kolejne przeciwwskazania morsowania to również choroby serca i układu krążenia, w tym nieuregulowane lekami nadciśnienie tętnicze.

 

Podstawowe zasady morsowania:

 

 • Przed morsowaniem konieczna jest rozgrzewka, składająca się z truchtu
  i gimnastyki.

 • Dzień przed morsowaniem zabronione jest picie alkoholu, należy znaleźć bezpieczne miejsce, należy morsować w towarzystwie innych osób.

 • Optymalna temperatura do morsowania to -8 stopni Celsjusza, czas kąpieli jest zależy od wieku, stanu zdrowia i kondycji fizycznej.

 

Jak długo przebywać w zimnej wodzie?

 

Czas przebywania w lodowatej wodzie to indywidualna kwestia i nie należy sugerować się innymi. Przyjmuje się, że osoby początkujące powinny spędzić w wodzie 5-30 sekund. Po późniejszym czasie można dostosowywać czas do temperatury wody, na przykład w wodzie o 2 stopniach Celsjusza przebywać do 2 minut. Z kolei osoby, które regularnie morsują potrafią spędzić w wodzie od kilku do nawet kilkunastu minut, ale wymaga to dobrej znajomości własnych możliwości. Zalecany jest umiar i rozważne postępowanie, tak by nie narazić siebie na kłopoty zdrowotne.

Organizator „morsowania” winien spełnić warunki określone w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

 

1) zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania,

2) stosowania się do znaków nakazu i zakazu,

 

3) zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejętności oraz aktualnych warunków atmosferycznych,

 

4) użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

 

5) bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub podmiotów,
o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

 

 

W większości miast znajdują się przeróżne miejsca nadające się do kąpieli. To może być zarówno strumyk jak i rzeka. Warto zwrócić uwagę, iż w Cieszynie rzeka Olza sama w sobie jest mało atrakcyjna dla miłośników zimowych kąpieli. Na długości miasta w większości „zejścia” do koryta są strome i kamieniste. Dno pokrywają kamienie o ostrych krawędziach.
W niektórych fragmentach występują niebezpieczne wiry. Pamiętać też należy, że na znacznej długości jest utrudniony dojazd samochodów co w przypadku konieczności dojazdu służb ratowniczych (stłuczenia, złamania, omdlenia, itp) ma ogromne znaczenie.

 

Bezpiecznego, zimowego morsowania!

 

 

 

 

 

Jak Wojtek został strażakiem

W dniu 4.12.2021 r. od godz.10.00 do około godz. 15.00 w sali OSP Cieszyn- Bobrek Zarząd Miejski ZOSP RP w Cieszynie organizuje kolejne spotkanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z cieszyńskich jednostek OSP. W trakcie spotkania przeprowadzone zostanie podstawowe szkolenie zakończone krótkim turniejem OTWP. Na wszystkich uczestników czekają niespodzianki (nagrody) i pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

Test syren 23.11.2021

Informujemy iż w dniu  23.11.2021 r. ( godz. 9.00 - 13.00) zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności systemów ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu syreny alarmowe zainstalowane na terenie Miasta Cieszyna nadawały będą sygnał ciągły, trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Przerwa w dostawie wody - wodociągi

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dnia 24.09.2021r. od godz. 8:30 do godz. 12:30  w Cieszynie w rejonie ulic: Barteczka od nr 5 do nr 20A, Stawowa nr 57, nr 59 E. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

 

KONKURS #SZCZEPIMYSIĘ

Szanowani Uczniowie,
zdajemy sobie sprawę, że młode pokolenie ma inne zapatrywanie na otaczający je świat, inne spojrzenie na dane zagadnienie, młodzi nie boją się wyrazić swojego zdania, czy opinii nawet wówczas, gdy jest ono odmienne od większości.

Jest jednak jedna sprawa, z którą wszyscy bez względu na wiek czy prezentowane poglądy się zgadzamy. Tą sprawą jest powrót do „normalności” sprzed pandemii. Nikt z nas nie lubi jakichkolwiek ograniczeń, a tym bardziej, tych które godzą w nasze swobody osobiste. Zdaje się, że jedynym rozwiązaniem i powrotem do czasów przedpandemicznych jest uzyskanie zbiorowej odporności. Jedną ze składowych wpływających na zbiorową odporność są szczepienia ludności. Zwracamy się zatem do Was, aby za pomocą kredki, pędzla, myszki do komputera czy klawiatury stworzyć plakat, grafikę zachęcającą do szczepienia się przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Wiemy, że w każdym z Was drzemią olbrzymie pokłady kreatywności i możliwości artystycznych. Zachęćcie swoich kolegów, rodziców, znajomych do zaszczepienia się i dołożenia swoistego rodzaju „cegiełki” do powrotu do normalności. 

Dla najlepszych autorów prac przygotowaliśmy ciekawe nagrody (słuchawki, przenośne głośniki, itp.). Ponadto, wyróżnione prace zostaną wydane w formie plakatów i zostaną rozprowadzone w jednostkach miejskich. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z terenu miasta Cieszyna, w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa – klasy 1-3,
II kategoria wiekowa – klasy 4-8.

W załączeniu znajduje się Regulamin. Termin składania prac upływa 26 września.

Dodatkowe informacje