Aktualności/komunikaty

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:28

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:28

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 11:08 dnia 14.05.2021 do godz. 07:00 dnia 15.05.2021

Obszar: odcinek górnej Odry (śląskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, na odcinku górnej Odry stany wody układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W związku z wystąpieniem na terenie Powiatu cieszyńskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków (dwa ogniska) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, iż dalsze dalsze rozwijanie się tej groźnej choroby skutkować może całkowitym administracyjnym uśmierceniem drobiu w gospodarstwach i dużymi stratami dla hodowców drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje mieszkańców o ciążących na nich obowiązkach, m. in. takich jak:

  1. Utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w zamkniętych budynkach- bez jakiegokolwiek kontaktu z innym drobiem i dzikimi ptakami i ich odchodami.

  2. Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.

  3. Karmienie drobiu wyłącznie w budynkach inwentarskich.

  4. Przechowywanie karmy dla ptaków w sposób zabezpieczający ją przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

  5. Stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w tym celu, oraz bieżące odkażanie odzieży wraz ze sprzętem służącym do obsługi drobiu.

  6. Zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie nadmienia, że stosownie do zapisów art. 85aa ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2020.1421 t.j.): „-kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt, powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego” – grzywna może wynieść nawet do 10 334 zł.

Intensywne opady śniegu/2 ZMIANA

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady śniegu/2 ZMIANA

Obszar: powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki

Ważność: od godz. 11:41 dnia 14.04.2021 r. do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 r.

W dalszym ciągu prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od godz. 12:00 dnia 14.04.2021 do godz. 18:00 dnia 15.04.2021 wynosi miejscami do 20 cm, a w rejonach położonych powyżej 600 m n.p.m. do 30 cm.

Komunikat Ptasia Grypa

Informujemy, iż został wydany Komunikat dotyczący ptasiej grypy, na podstawie Rozporządzenia Wojewody Śląskiego  z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego, wskazano, iż miasto Cieszyn (poza częściami miasta: Mała Łąka, Śródmieście, Błogocice) znajduje się w obszarze zagrożonym wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Opady śniegu/1 dn. 16.03.2021 r.

Opady śniegu/1 - od godz. 18:00 dnia 16.03.2021 r. do godz. 15:00 dnia 17.03.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 15 cm.

 

Komunikat meteorologiczny z godz. 13:42 dnia 11.03.2021 r.

Silny wiatr - województwo śląskie, powiaty: bielski, Bielsko-Biała, cieszyński, żywiecki

Notowane są porywy wiatru od 60 km/h do 70 km/h, lokalnie 80 km/h (Istebna Kubalonka). Silny wiatr osiągający w porywach 80 km/h będzie się utrzymywał.

Silny wiatr/1 dn. 11.03.2021 r.

Silny wiatr/1 - od godz. 14:00 dnia 11.03.2021 r. do godz. 23:00 dnia 11.03.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego 

Oblodzenie/1 dn. 5.03.2021 r., Intensywne opady śniegu/1 dn. 5.03.2021 r.

Oblodzenie/1 - od godz. 16:30 dnia 05.03.2021 do godz. 09:00 dnia 06.03.2021 na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -5°C, temperatura minimalna przy gruncie około -6°C.

Intensywne opady śniegu/1 - od godz. 02:00 dnia 05.03.2021 do godz. 13:00 dnia 05.03.2021 na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 12 cm.

Intensywne opady śniegu/1 dn. 5.03.2021 r.

Intensywne opady śniegu/1 - od godz. 02:00 dnia 05.03.2021 r. do godz. 13:00 dnia 05.03.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 12 cm.

Gęsta mgła/1

Gęsta mgła/1 od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 r. do godz. 09:00 dnia 03.03.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100 m.

Ostrzeżenie - pokrywa lodowa

W związku z postępującym ociepleniem informujemy, że pokrywa lodowa utrzymująca się na zbiornikach wodnych jest bardzo słaba. Wchodzenie na lód jest bardzo niebezpieczne.

Dodatkowe informacje