Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram






Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2023
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie



Strona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne

 

 

 

 

 

Okres programowania 2014-2020 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Logotyp Programu  

Logotyp Programu

Logotyp Programu 

Logotyp Programu 

 

 

 

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska - Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński

 

 

ERASMUS+

 

 

 

 Okres programowania 2014-2020

 

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

 

 

 

 

Okres programowania 2007-2013


Program Infrastruktura i Środowisko



Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

  • Innowacyjny rozwój współpracy transgranicznej instytucji Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego


Fundusz Mikroproj. POWT RCz – RP 2007-2013 w Euroreg. Śląsk Cieszyński – Týsínske Slezsko

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

 

Okres programowania 2004-2006

 

 

 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 

 

Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska 2004-2006



Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy
 

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap I

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap I

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl