O cieszyńskiej karcie

Z inicjatywy Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej, wdrożony został w Cieszynie program na rzecz rodzin wielodzietnych – „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”. Celem programu jest wspieranie rodzin wielodzietnych. Niniejsza karta podobnie jak ogólnopolska, przysługuje rodzinom, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu.


Dla kogo karta

Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta będzie wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej mieszkającemu na terenie Cieszyna.

Korzyści z posiadania karty

„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” stanowi system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z szerokiego katalogu oferty bytowej, handlowo-usługowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz komunikacyjnej na terenie Cieszyna. Zniżki oferują instytucje publiczne, jak również prywatni przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe.

Zwracam się do Państwa z propozycją przystąpienia do programu wspierającego rodziny pt. „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.

1 stycznia 2016 roku z inicjatywy Burmistrza Miasta oraz Rady Miejskiej Cieszyna, wdrożony został program na rzecz rodzin wielodzietnych – „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”. Ideą karty jest ułatwienie rodzinom, w których wychowuje się troje lub więcej dzieci dostępu do dóbr kultury, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz obniżenia kosztów codziennego życia. Aby posiadacze karty mieli możliwość korzystania z szerokiego katalogu oferty bytowej, handlowo-usługowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz komunikacyjnej ważne jest, by instytucje publiczne jak również stowarzyszenia i firmy prywatne niezależnie od sektora, działające na terenie Cieszyna włączyły się do programu. Dlatego też zachęcam wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, prezesów czy dyrektorów/kierowników instytucji do włączenia się do akcji – możemy wspólnie przygotować ofertę „Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny”.

Firmy, organizacje czy instytucje włączające się do programu będą miały możliwość posługiwania się znakiem „TU HONORUJEMY CIESZYŃSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY”. Wyrażam także nadzieję, że udział w programie będzie swoistą promocją na lokalnym rynku, a także zwiększy rozpoznawalność i zainteresowanie Państwa ofertą.

Podmioty zainteresowane partnerstwem w programie „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” zapraszam do wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego. Z oferentami zainicjujemy kontakt, w celu ustalenia warunków udziału w programie oraz zawarcia umowy.

Do pobrania: Propozycja udziału w programie.

Gabriela Staszkiewicz
Burmistrz Miasta Cieszyna