Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2024
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze »

Olza

Rzeka Olza

Rzeka Olza

Aleja Piastowska

Aleja Piastowska

/Barbara Stalmachova & Jan Stalmach (z:”Olza - od pramene po ujście”:”Przyroda”, wyd. Region Silesia s.r.o. 2000) w tłum.K. Jaworski, J. Ondraszek/

ááááááOlza ma źródła w Polsce, w Beskidzie Śląskim. Powstaje przez połączenie małych potoków górskich, które wypływają przeważnie na zachodnich stokach Gańczorki (909 m n. p. m.), częściowo Tynioka (891 n. p. m.), i Koczego Zamku (846 m n.p.m.). Z ważniejszych dopływów należy wymienić wpływającą koło Jabłonkowa z lewej strony rzeczkę Łomną, koło Bystrzycy z prawej potok Głuchową i Wędryńkę przepływającą przez Wędrynię. Przed Czeskim Cieszynem z lewej strony rzeczka Ropiczanka, przed Cieszynem z prawej Puńcówka i za Cieszynem, znowu z prawej strony wpływa Bobrówka. W Karwinie największym dopływem lewobrzeżnym jest Stonawka. Pomiędzy Godowem i Dziećmorowicami z prawej strony wlewa się do Olzy rzeczka Piotrówka, która tutaj stanowi nawet krótki odcinek granicy państwowej. W Boguminie (dzielnica Kopytów) na wysokości 195 m n.p.m.
ááááááOlza wlewa się do Odry - należy zatem do zlewiska bałtyckiego. Całkowita długość rzeki Olzy wynosi 99 km, powierzchnia dorzecza 1115 km2, przeciętny przepływ w miejscu ujścia do Odry wynosi 12,5 m3/s.
ááááááTereny, przez które przepływa rzeka Olza, w grubych zarysach należą do dwóch systemów orograficznych (górotwórczych). Wschodnia część należy do systemu Karpat Zachodnich (pasmo fliszowe Karpat), część zachodnia zaś w większości do Zagłębia Ostrawskiego. Różne są także warunki klimatyczne. Beskid Śląski należy do karpackiego rejonu klimatycznego, rejonu umiarkowanie gorącego, ale zależnego od wysokości n.p.m.
ááááááNawet w ciągu jednego dnia zdarzają się tutaj wielkie zmiany temperatury i ciśnienia powietrza. Przeważają wiatry południowe lub południowo-zachodnich. Największe opady atmosferyczne bywają w czerwcu i lipcu, jesienią zdarzają się tutaj mgły, w zimie w dolinach występują częste inwersje temperatury w atmosferze. Wraz z wysokością nad poziomem morza wzrasta także procent opadów śnieżnych i długość trwania pokrywy śnieżnej. Część, która należy do Zagłębia Ostrawskiego, ma wszystkie wskaźniki klimatyczne, zwłaszcza temperatury, znacznie łagodniejsze.
ááááááW zależności od wysokości nad poziomem morza, konfiguracji terenu oraz dalszych wskaźników geograficznych różni się także gatunkowy skład roślin i zwierząt, które w dorzeczu rzeki Olzy występują i żyją.
ááááááRóżnorodne i bogate jest życie w Olzie, która, do dnia dzisiejszego zachowała stosunkowo wysoki poziom czystości. Potwierdza to bogate spektrum zwierząt, w wielu przypadkach rzadkich i będących pod ochroną. Ważnym czynnikiem są przychylne warunki żywieniowe. Dostateczna ilość pożywienia oraz światła sprzyja wysokiej pierwotnej produkcji roślin. Bazę żywnościową ekosystemu rzecznego wzmacniają w dodatku różne resztki roślinne, jak opadłe liście, trawa i drewno. Powstaje w ten sposób brązowa masa, oznaczana jako detrytus, który jest przetwarzany przez najniższe formy bakterii i pleśni, ale służy także jako pożywienie dla różnych niższych stworzeń, jak np. larw niektórych rodzajów chruścików, owadów wodnych, wszystkożernych skorupiaków, które służą później jako pożywienie dla wyższych zwierząt - ryb, zwierząt ziemnowodnych, ptaków i ssaków.
• Informacje ogólne

Olza jako rzeka dorzecza Odry, jest drugą po Wiśle co do długości rzeką Beskidu Śląskiego.

• Dopływy Olzy

• Historia rzeki

Olza jest rzeką niewielką, bo zaledwie 99-kilometrową. Dla porównania najdłuższa rzeka świata Nil liczy 6671 km, Odra, którą Olza zasila, 854 km, Wisła, która ma źródło w pobliżu źródeł Olzy, 1047 km, Łaba 1154 km, Wełtawa 430 km. Olza w swym niedługim cieku ma charakter po trosze rzeki górskiej i równinnej.

• Nazwa

Olza i dawny spór o nazwę tej rzeki nie był sporem polsko-czeskim, bo po obu stronach były głosy za Olzą i Olszą (Oląi).

• Przyroda

Olza jest rzeką, która wypływa w górach, gdzie podstawowe procesy ekologiczne wyznacza nurt i turbulencja.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl