Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA »

Edukacja

Edukacja

Edukacja

 Szkoły i edukacja - Czeski Cieszyn

E. Gołębiowska
       W Cieszynie zawsze ceniło się dobrą edukację, a cieszyńskie szkoły przyciągały i przyciągają uczniów z całego Śląska Cieszyńskiego. Obecnie w Cieszynie, który liczy 38.000 mieszkańców, uczy się ponad 15.000 dzieci i młodzieży!
       Sama Gmina Cieszyn jest organem prowadzącym dla 12 publicznych przedszkoli, 6 szkół podstawowych oraz 3 gimnazjów, a do jej zadań należy w szczególności: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, wykonywanie remontów i zadań inwestycyjnych oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania.
       W dwunastu publicznych przedszkolach opieką otoczone jest 68% dzieci w wieku 3-6 lat, praktycznie wszystkie sześciolatki korzystają z prawa do rocznego przygotowania dziecka do szkoły. Miesięczne opłaty za przedszkole wynoszą przeciętnie 200 zł i obejmują całodzienne zajęcia dydaktyczne i opiekę oraz prawo do trzech posiłków dziennie. Poza dobrą opieką i realizacją programu nauczania cieszyńskie przedszkola proponują naukę języka angielskiego, rytmikę, zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe na basenie i sztucznym lodowisku oraz wiele imprez dla dzieci i ich rodzin.
       Do publicznych szkół podstawowych uczęszcza 2.250 uczniów, a do gimnazjów prawie 1.300 gimnazjalistów. Szkoły zapewniają bardzo dobry poziom nauczania (wyniki wszystkich szkół podstawowych przewyższają średnią wojewódzką) oraz m.in.: zajęcia świetlicowe dla dzieci najmłodszych, różnorodne zajęcia pozalekcyjne, posiłki w szkolnych stołówkach i ciekawe formy wypoczynku w czasie wakacji. Osiągnięcia artystyczne szkół można ocenić w czasie corocznego Przeglądu Twórczości Artystycznej Szkół Podstawowych i Gimnazjów „Szkolna Ławka Artystyczna” oraz Cieszyńskiego Przeglądu Jasełek. Uczniowie odnoszą znaczące sukcesy sportowe niemal we wszystkich dyscyplinach sportowych.
       Ważnym priorytetem dla miasta jest zapewnienie dobrych warunków do nauki uczniom niepełnosprawnym, możliwie razem z rówieśnikami. W tym celu utworzono Przedszkole nr 2 Integracyjne, oddziały integracyjne w Szkole Podstawowej nr 2 oraz Szkole Podstawowej nr 3 im.J.Korczaka. Dzieci z głębszymi upośledzeniami uczestniczą w zajęciach niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego.
       Miasto dba o poprawę warunków nauczania, w miarę możliwości zapewnia środki na remonty i niezbędne inwestycje. W 2002r. została oddana do użytku nowa hala sportowa, a w listopadzie 2003r. przewidziane jest zakończenie rozbudowy Gimnazjum nr 2 im.J.Kubisza.
       Cieszyn pełni funkcję ważnego centrum edukacyjnego dla całego powiatu cieszyńskiego. Ponad 5 200 uczniów uczęszcza do publicznych szkół ponadgimnazjalnych: 2 liceów ogólnokształcących oraz 5 zespołów szkół. Licea prowadzą kształcenie w następujących profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizycznym, językowym, informatycznym, społeczno-prawnym czy turystyczno-sportowym. Licea profilowane, technika i szkoły zawodowe zapewniają nabycie wykształcenia i umiejętności niezbędnych przyszłym ekonomistom, handlowcom, energetykom, elektronikom mechanikom, energetykom, pracownikom branży hotelarskiej, gastronomicznej i wielu innym specjalistom. Publiczne szkolnictwo ponadgimnazjalne jest w rękach starostwa powiatowego.
       Fenomenem Cieszyna jest rozwój oświaty niepublicznej, z której korzysta prawie 10% dzieci i młodzieży. W oświacie niepublicznej zaznacza się wielowyznaniowość Śląska Cieszyńskiego - edukację od przedszkola po liceum zapewnia Stowarzyszenie „Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”, zaś Towarzystwo Ewangelickie prowadzi gimnazjum i liceum. Ponad to funkcjonują: Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi, Alternatywna Szkoła Podstawowa oraz Szkoła Organizacji i Zarządzania, która zapewnia kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym dla młodzieży i dorosłych.
       Zasłużenie bardzo dobrą opinią cieszy się Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, które szkoli przeciętnie 250 studentów na kierunkach: język angielski, język francuski i język niemiecki. Od 1971roku działa w Cieszynie Uniwersytet Śląski, w skład, którego wchodzą: Wydział Artystyczny oraz Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. W roku akademickim 2005 ponad 5.500 studentów studiuje na następujących kierunkach: grafika, edukacja w zakresie sztuk plastycznych, edukacja w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistka, pedagogika ogólna, pedagogika szkolna i wychowanie przedszkolne, edukacja filozoficzno-społeczna, edukacja religijna, animacja społeczno – kulturalna, praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza oraz etnologia.

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl