Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2024
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Projekty Unijne »

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn.:

 

Przebudowa sektora C targowiska rolno – spożywczego w Cieszynie

 

Gmina Cieszyn pozyskała dofinansowanie stanowiące 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach „Inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury„ objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Mój Rynek”. Operacja ma na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę i remont targowiska stałego w miejscowości Cieszyn. Przedmiotowa operacja bezpośrednio wpłynie na poprawę konkurencyjności producentów rolnych integrując ich  z łańcuchem rolno – spożywczym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW 2014 – 2020.

 

Inwestycja obejmuje: budowę budynku zaplecza sanitarnego, utwardzenie nawierzchni placu, wykonanie straganów, remont wiaty, wykonanie ogrodzenia, instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenie wraz z monitoringiem, mała architektura i zieleń oraz wyburzenie budynku dawnej Szkoły Alternatywnej. 

 

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl