Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Szlaki spacerowe »

Szlakiem pamiątek ewangelików cieszyńskich

Ewangelik, to osoba wyznająca religię chrześcijańską według zasad określonych w Księgach Wyznaniowych poszczególnych Kościołów Reformacji. Jednym z nich jest Kościół Ewangelicko – Augsburski (Luterański), który przyjął taką nazwę po złożeniu przez jego przedstawicieli „Wyznania Wiary” podczas obrad sejmu w Augsburgu w 1530 r. Podstawowym i jedynym źródłem wiary ewangelika jest Biblia; przedmiotem czci jest wyłącznie Trójca Święta, uznawane są tylko dwa sakramenty: Chrzest i Komunia Święta pod objema postaciami – chleba i wina.

Tekst: Władysław Sosna
Projekt graficzny: Dorota Bernacka
Fotografie: Renata Karpińska, Joanna Rzepka-Dziedzic, Henryk Wawreczka, Justyna Gurbisz, Konrad Dwornik, Magdalena Jańczuk, Anna Szostok-Fedrizzi
W publikacji wykorzystano dokumenty, ilustracje i eksponaty ze zbiorów:
  • Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie,
  • Biblioteki i Archiwum im. Tschammera,
  • Książnicy Cieszyńskiej,
  • Muzeum Protestantyzmu,
  • Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
  • Archiwum Urzędu Miejskiego w Cieszynie
oraz z publikacji:
  • M. Makowski, J. Spyra, H. Wawreczka „Cieszyn i Czeski Cieszyn na starych widokówkach i fotografiach” Wart, Nebory, 1999
 
• WERSJA SKRÓCONA – ulotka do pobrania  
• Kim są ewangelicy?

• Krótka historia Reformacji i Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w Cieszynie

• Spacer śladami pamiątek ewangelickich w Cieszynie

• 1. Dom Narodowy na Rynku

• 2. Kościół św. Trójcy przy ul. dr. Jana Michejdy

• 3. Dom Bludowskich przy ul. Menniczej 46

• 4. Kamienica przy ul. Stary Targ 1 miejsce urodzenia Jerzego Trzanowskiego

• 5. Kamienica przy ul. Głębokiej 13

• 6. Liceum im. Antoniego Osuchowskiego przy pl. J. Słowackiego

• 7. Pomnik Pawła Stalmacha na pl. J. Słowackiego

• 8. Pomnik Niepodległości i Pomnik Ofiar Hitleryzmu na pl. Wolności

• 9. Kamienica przy ul. Wyższa Brama 14

• 10. Księgarnia „Warto” przy ul. Wyższa Brama 29

• 11. Pomnik ks. Jerzego Trzanowskiego na pl. Kościelnym

• 12. Dom Zborowy przy pl. Kościelnym 6

• 13. „Nowa” szkoła ewangelicka przy pl. Kościelnym 5

• 14. Proboszczówka przy pl. Kościelnym 4

• 15. Stare Gimnazjum Ewangelickie przy pl. Kościelnym 1 – 3

• 16. Dom ks. Jana Stonawskiego przy ul. Karola Miarki 14

• 17. LOTE przy ul. Sienkiewicza 2

• 18. Stary cmentarz przy pl. Kościelnym

• 19. Kościół Jezusowy przy pl. Kościelnym

• 20. Dom Jana Śliwki przy pl. Kościelnym 9

• 21. Szpital Śląski przy ul. Bielskiej

• 22. Cmentarz Ewangelicki przy ul. Bielskiej

• 23. Cmentarz Komunalny przy ul. Katowickiej

• Spacer śladami pamiątek ewangelickich w Czeskim Cieszynie

• 1. Tablica ks. Jerzego Trzanowskiego na rynku czeskocieszyńskim (nam. ╚SA)

• 2. Park Adama Sikory przy ul. Kasztanowej (Kastanovß)

• 3. Kościół ewangelicki Na Niwach przy ul. Dukielskiej (Dukelskß)

• 4. Tablica martyrologii przy ul. Frydeckiej

• 5. Kościół Czeskobraterski przy pl. M. Lutra (nam. dr. Martina Luthera)


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl