Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2024
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Szlaki spacerowe »

Via Sacra. Kościoły i klasztory w Cieszynie i Czeskim Cieszynie

Sprawy religii były zawsze dla mieszkańców Cieszyna sprawami ważnymi, co znalazło wyraźne odbicie w historii i architekturze miasta. Cieszyn zwany był miastem szkół i kościołów, przed II wojną światową tylko na terenie dzisiejszego centrum powstało kilkanaście świątyń chrześcijańskich, istniało też kilka żydowskich synagog i domów modlitwy. O tych ostatnich istnieje odrębne opracowanie, niniejszy szkic próbuje przybliżyć w najogólniejszym zarysie dzieje i dzisiejszy wygląd katolickich i ewangelickich kościołów w mieście nad Olzą.
Tekst: Janusz Spyra
Edycja: Renata Karpińska
Fotografie: Renata Karpińska, Paweł Halama, Henryk Wawreczka, Joanna Rzepka-Dziedzic, Joanna Wowrzeczka-Warczok, Konrad Dwornik
W publikacji wykorzystano dokumenty, ilustracje i eksponaty ze zbiorów:
 • Muzeum Śląska Cieszyńskiego,
 • Książnicy Cieszyńskiej,
 • Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie,
 • Biblioteki Tschammera,
 • Archiwum Parafii św. Marii Magdaleny,
 • Archiwum Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek,
 • Archiwum Klasztoru Braci Bonifratrów,
 • Archiwum Klasztoru Sióstr Boromeuszek,
 • Archiwum Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
 • Henryka Wawreczki,
 • Janusza Spyry
oraz z publikacji:
 • Cieszyński Rocznik Muzealny I, Cieszyn, 1969 M. Makowski, J. Spyra, H. Wawreczka „Cieszyn i Czeski Cieszyn w starych widokówkach i fotografiach”, Wart, Nebory, 1999
 • I.Panic, M. Makowski „500 lat Ratusza i Rynku w Cieszynie 1496–1996”, Cieszyn, 1996
 • J. Chlebowczyk „Cieszyn. Zarys rozwoju miasta i powiatu”, Katowice, 1973.
• WERSJA SKRÓCONA – ulotka do pobrania 

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl