Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka »

Plany rozwojowe

• Strategia Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 - 2020

W dniu 28 października 2010r. Rada Miejska Cieszyna uchwaliła (Uchwała nr LII/539/10) Strategię Rozwoju Miasta Cieszyna na lata 2010 – 2020. Strategia to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd.

• Lokalny Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna (LPR) został uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 29 listopada 2007 r. (uchwała nr XVI/143/07). Zostały w nim ujęte zadania inwestycyjne, które zaplanowano do realizacji w latach 2007 – 2013. Program został zaktualizowany uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30.09 2010 r.

• Wieloletnie programy inwestycyjne

Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Cieszyna mają już wieloletnią historię. Pierwszy raz Wieloletni Program Inwestycyjny został zatwierdzony w 2000r. i dotyczył lat 2001-2004. W każdym kolejnym roku Wieloletni Program Inwestycyjny był aktualizowany i obejmował swoim zasięgiem kolejny rok (zawsze dotyczył okresu czteroletniego).

• Inicjatywy inwestycyjne osób prawnych i przedsiębiorców

W dniu 23 lutego 2012 roku Rada Miejska Cieszyna uchwaliła program lokalnych inicjatyw infrastrukturalnych, polegający na: budowie, przebudowie lub remoncie  infrastruktury technicznej, realizowanej przez Gminę Cieszyn przy współudziale finansowym inicjatorów, zainteresowanych realizacją inicjatywy.

• Inicjatywy inwestycyjne mieszkańców

W dniu 6 kwietnia 2012 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVII/177/12 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Załącznik nr 2 do ww. uchwały określa tryb i zawiera szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury, stanowiących własność Gminy Cieszyn.

• Polityka mieszkaniowa

Uchwalona przez Radę Miejską 19 sierpnia 1999 roku uchwała w sprawie zatwierdzenia kierunków polityki mieszkaniowej Gminy Cieszyn ustaliła następujące kierunki...

• Plan zagospodarowania przestrzennego

Podstawowym aktem regulującym proces gospodarowania przestrzenią jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl