Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

W dniach od 13 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie zarządzenia nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2021 roku, celem poznania opinii mieszkańców o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.

Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określony został w uchwale nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres: strategia@um.cieszyn.pl;
zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i przeprowadzone zostały na terenie miasta Cieszyna.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Zgodnie z ž 9 ust. 4 załącznika do uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl