Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

Raport podsumowujący wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2021.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w formie zbierania uwag i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej, w okresie od 5 stycznia do 18 stycznia 2021 roku, można było zgłaszać uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2021.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
na stronie internetowej Cieszyna,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
W wydaniu „Wiadomości Ratuszowych” z 15 stycznia 2021 roku opublikowana została informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2021.

Uwagi i opinie można było złożyć w formie:

elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny na adres: specjalisci@mops.cieszyn.pl
papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl