Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Raport z konsultacji społecznych

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Cieszyn lub jej jednostkom organizacyjnym ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0050.617.2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Naczelnik Wydziału Finansowego.

Przeprowadzenie konsultacji wynika z uchwały Nr XVII/ 179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. woj. sł. z 2020 roku poz.3471).

Konsultacje trwały od 15 grudnia do 31 grudnia 2020 roku.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji umieszczono zgodnie z trybem określonym w wymienionej wyżej uchwale na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i na stronie internetowej Cieszyna.

W odpowiedzi na ogłoszenie w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne formularze uwag i opinii w sprawie przedmiotowej uchwały.

Zgodnie z 9 ust.4 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców.
Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl