Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2024
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Ograniczenie dot. swobodnego przemieszczania się osób na granicy PL-CZ od 18.12.20

Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 18 grudnia przywrócono ograniczenie dotyczące swobodnego przemieszczania się osób na granicach Republiki Czeskiej. System oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa podróżowania tzw. „Semafor” umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (kraje czerwone i pomarańczowe) na koronawirusa: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/ (lista jest stale aktualizowana). Podróżni z Polski mogą wjechać na terytorium Czech jedynie w uzasadnionych przypadkach (np. leczenie, podróż służbowa) o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa.

Przyjazd do Czech na okres powyżej 24 h wymaga:
- wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/)
- okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny (w przeciwnym wypadku obowiązuje kwarantanna).

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

- pracownicy transportu międzynarodowego (wzór formularza dla pracownika transportu międzynarodowego: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx),
- obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 h przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM, lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 24 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu wiarygodnego dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu),
- dyplomaci akredytowani w Czechach,
- pracownicy transgraniczni (wzór formularza dla pendlera: https://www.mvcr.cz/clanek/vzory-potvrzeni-pro-vstup-na-uzemi-cr.aspx), uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.

Ze względu na możliwe modyfikacje spowodowane stanem pandemii w Europie, prosimy śledzić regulacje na stronach internetowych:
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
oraz
strony rządowej Republiki Czeskiej.

źródło: Gov.pl


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl