Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (...)

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Senioralnych

Koncepcja powinna zakładać i szczegółowo opisywać sposób realizacji takich działań jak:
1) wskazanie miejsca, w którym będzie prowadzone Centrum,
2) zakres i organizację prac w jakim będą wspierane organizacje pozarządowe,
3) inicjowanie, koordynacja działań skierowanych do seniorów, działania międzypokoleniowe, integracja środowiska seniorskiego w przestrzeni społecznej Cieszyna,
4) organizacja spotkań dla III sektora, w tym organizację Festiwalu Organizacji Pozarządowych,
5) działania mające na celu promocję i rozwój wolontariatu,
6) działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
7) działania mające na celu wspomaganie rozwoju i integracji społeczności lokalnych, grup społecznych oraz inicjatyw nieformalnych,
8) harmonogram pracy Centrum,
9) kosztorys przedsięwzięcia.

Przedstawione propozycje zostaną poddane szczegółowej analizie, która wskaże kierunek dalszych działań zmierzających do powołania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Senioralnych.

Propozycje zawarte w wybranej, zwycięskiej koncepcji mogą zostać wykorzystane w późniejszym terminie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Senioralnych”.

Propozycje koncepcji prowadzenia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, Podmiotów Ekonomii Społecznej i Inicjatyw Senioralnych należy składać w formie elektronicznej na e-mail: msobiecka@um.cieszyn.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Biuro Obsługi Klienta), w terminie do 18 grudnia 2020 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl