Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Współpraca z miastami partnerskimi


Tradycja partnerstwa miast sięga aż IX w., kiedy to niemieckie Padeborn i francuski Le Mans nawiązały współpracę, jednak pierwszą umowę bliźniaczą podpisały w 1947 r. miasta Ludwigsburg i Montbelliard. Do Polski idea miast partnerskich (zwanych też bliźniaczymi, siostrzanymi, przyjacielskimi lub zaprzyjaźnionymi) dotarła pod koniec lat 50-tych XX w. Współpracują również regiony.

W Europie na 20 tys. partnerstw między różnymi jednostkami samorządu ponad 4 tys. jest udziałem polskich jednostek. Samodzielność w kontaktach międzynarodowych gwarantuje ustawa o samorządzie gminnym. Celem partnerstwa miast jest współpraca ludzi, niezależnie od granic państwowych. Często początkiem partnerstwa miast są osobiste kontakty między ich mieszkańcami. Najczęściej rozpoczyna się od kontaktów w sferze kultury, sportu czy wymiany młodzieży. W niektórych przypadkach nawiązuje się współpraca gospodarcza – projekty dotyczące wspierania przedsiębiorczości, a także wymiana doświadczeń z zakresu gospodarki komunalnej, transportu publicznego i edukacji.

Miastami partnerskimi Cieszyna są: Balchik (Bułgaria) umowa - czerwiec 2006 r., Cambrai (Francja) umowa z listopada 2012 r., Czeski Cieszyn (Republika Czeska) umowa z czerwca 1996 r., Genk (Belgia) umowa z grudnia 1991 r., Roż˛ava (Słowacja) umowa z czerwca 2001 r., Teuva (Finlandia) umowa z czerwca 2000 r., Puck (Polska) umowa z 2002 r. Współpraca z tymi miastami przebiega z różną intensywnością i jest realizowana przez różne instytucje i organizacje miejskie, w tym szkoły, a także stowarzyszenia.

Najbliższym, w każdym rozumieniu tego słowa, miastem partnerskim Cieszyna jest Czeski Cieszyn. Przełom w stosunkach nastąpił w 1989 r. po przemianach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, a wejście w życie umowy o bezwizowym ruchu pomiędzy oboma krajami w 1991 r. zakończyło izolację mieszkańców polskiej i czeskiej części miasta. Odnawiane były znajomości prywatne i biznesowe, rozwijał się handel, szczególnie na targowiskach. Od 1989 r. działał na Śląsku Cieszyńskim nieformalny oddział Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, który organizował m.in. marsze ekologiczne. Z inicjatywy SPCzS rozpoczęto też organizowanie wspólnych imprez kulturalnych: Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Na Granicy” (1990) i Przegląd Filmowy „Na Granicy” (1999).

Coraz częściej też miały miejsce kontakty przedstawicieli władz miejskich Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Dni miasta - „Święto Trzech Braci” od 1992 roku również stało się imprezą polsko-czeską. 14 czerwca 1996 r. została podpisana „Umowa o współpracy między miastami Cieszyn (RP) i ╚eskř TýąÝn (╚R)”, która zastąpiła „Umowę Przyjaźni” z 1985 r. i niejako sankcjonowała coraz ściślejszą współpracę w różnych dziedzinach. Zrealizowano projekty promocyjne (strona internetowa cieszyn.pl oraz wspólne ścieżki spacerowe po obu miastach) z funduszy preakcesyjnych PHARE CBC oraz szereg wspólnych przedsięwzięć finansowanych z budżetu miast z zakresu kultury i promocji. Od 2004 r. realizowane były przedsięwzięcia dofinansowane z funduszy unijnych wspierających współpracę transgraniczną. Wśród ważnych projektów wymienić należy „Ciesz się Cieszynem – ogród dwóch brzegów” (2007), realizowany z intencją likwidacji negatywnych skutków podziału miasta w 1920 roku, poprzez stworzenie nad brzegami Olzy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie nowego centrum obu miast. Projekt polegał na przygotowaniu wspólnej, polsko-czeskiej koncepcji zagospodarowania terenów wzdłuż Olzy po obu jej stronach (strategia rozwoju obszaru oraz studium urbanistyczne). Wdrożenie jego zapisów zaowocowało kilkoma ważnymi, polsko-czeskimi projektami realizowanymi w latach 2010 – 2019: Były to: „Revitalpark 2010” – rewitalizacja parków na Górze Zamkowej i w Parku Masaryka, modernizacja chodników i oświetlenia części ul. Zamkowej i Mostu Przyjaźni, przebudowę nabrzeża Olzy i odbudowa dawnej kawiarni „AVION”, „Park Sportowy” (2012) – utworzenie na obu brzegach Olzy transgranicznego kompleksu rekreacyjno-sportowego; „Most Sportowy” (2012) – budowa mostu na Olzie - węzła komunikacyjnego na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego; „Ogród dwóch brzegów 2013-2015” – budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Olzy, modernizacja przestrzeni Cieszyńskiej Wenecji (2015); „Open Air Museum Cieszyn. ╚eskř TĕąÝn” - stworzenie produktu turystycznego opartego na fenomenie miasta podzielonego na zrewitalizowanych brzegach rzeki. W atrakcyjnej przestrzeni ekspozycja muzealna przybliża zwiedzającym historię Cieszyna i Czeskiego Cieszyna z różnych perspektyw: zarówno z punktu widzenia wydarzeń dziejowych i politycznych, jak i historii podziału miasta i następstw tego podziału. Rozszerzone informacje dostępne poprzez kody qr na stronie internetowej KLIK.

Otwarcie muzeum nastąpi 26 września.

Dokończenie w następnym numerze WR

Renata Karpińska


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl