Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2024
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

„Słonecznik” – wsparcie dla matek i ojców


6 pokoi. Każdy wypełniony bagażem ludzkich doświadczeń, często tych trudniejszych, bo niepozbawionych samotnego rodzicielstwa, odtrącenia i starań o lepszą przyszłość. Dla siebie i dzieci. Gdyby ściany mogły mówić, z pewnością opowiedziałby wiele ludzkich historii, które jeżą włos na głowie. Wśród nich jednak nie zabrakłoby również tych, które zakończyły się szczęśliwie.Dom Matki i Dziecka „Słonecznik” przy ulicy Dworkowej w Cieszynie, bo to o nim mowa – od 2006 roku jest miejscem schronienia i wsparcia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz kobiet spodziewających się dziecka. Od 2017 roku pieczę nad nim sprawuje kierownik Domu, Joanna Kubecka, związana ze Stowarzyszeniem niemal od samego początku.

- Na przestrzeni lat zmieniały się cele i zadania tego miejsca. Kiedyś Dom był miejscem schronienia dla samotnych mam i ich dzieci oraz kobiet w ciąży. Dzisiaj korzystać mogą z niego również samotni ojcowie. Tak było też w minionym roku, gdy schronienia i wsparcia poszukiwał tata ze swoją córeczką. Pobyt tutaj pozwolił mu się usamodzielnić. Pan znalazł pracę i mieszkanie. Historia zakończyła się szczęśliwie - mówi J. Kubecka.

Obecnie w Domu przebywa 6 kobiet z dziećmi. W minionym roku z pomocy skorzystały 24 osoby, w tym - do czerwca pomoc udzielona został 11 paniom.

Jak to się dzieje, że pokoje zawsze wypełnione są po brzegi?

- Były takie momenty, że osoby trafiały do nas z powodu braku odpowiednich warunków socjalnych i bytowych. Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się nieco ta specyfika. Obecnie coraz częściej powodem jest brak odpowiednich umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi – wyjaśnia kierownik Domu, do którego przyjmowani są samotni rodzice po wcześniejszym kontakcie z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Po rozpatrzeniu sytuacji życiowej pracownik socjalny może wnioskować o przyjęcie do Domu Matki i Dziecka „Słonecznik". Program pobytu dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb i sytuacji życiowej samotnych rodziców. Zakłada realizację szczegółowych zadań zmierzających bądź do pełnego usamodzielnienia, bądź do powrotu do rodziny i nawiązanie nowych relacji opartych na wzajemnym szacunku. Jego głównym celem jest wspieranie macierzyństwa, ojcostwa, dbanie o szeroko rozumiany dobrostan dzieci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Program pobytu obejmuje między innymi: zabezpieczenie podstawowych potrzeb, pomoc pedagoga, psychologa, prawnika, rehabilitanta, dietetyka, położnej. Ponadto wspieranie umiejętności wychowawczych oraz wzmacnianie więzi rodzic-dziecko. Ważny element stanowi wspieranie umiejętności społecznych oraz wspieranie własnego rozwoju w zakresie edukacji i realizacji osobistych i zawodowych potrzeb i planów.

Czas pobytu również dostosowany jest indywidualnie - nie jest jednak dłuższy niż rok, a w wyjątkowych sytuacjach nie dłuższy niż dwa lata (w przypadku np. kontynuowania terapii lub nauki).

Dom Matki i Dziecka „Słonecznik" jest domem wspólnotowym. Co to oznacza?

Przede wszystkim to, że mieszkający tworzą wspólnotę, w ramach której wspólnie gospodarują posiadanymi zasobami finansowymi, są współodpowiedzialni zarówno za atmosferę w domu, jak i jego stan techniczny, wspólnie spożywają posiłki, uczestniczą w finansowaniu bieżącej działalności domu, aktywnie angażują się w jego życie. Poprzez działanie we wspólnocie uczą się poprawnych zachowań prospołecznych, opartych na wzajemnej akceptacji i szacunku do drugiego człowieka, uczą się także odpowiedzialności za siebie i dziecko, rzetelnego wypełniania swoich obowiązków, systematyczności, punktualności.

- Wszystkim nam zależy, żeby mieszkańcy mieli tu, jak najlepsze warunki pobytu. Na szczęście wiele osób w tych staraniach nas wspiera, dostarczając potrzebnych rzeczy, jak środki czystości, odzież, sprzęt. Ostatnio dostaliśmy meble kuchenne i telewizor. Ludzie chcą pomagać i nie ma dnia, żeby nie znalazła się kolejna osoba wspierająca Dom i jego mieszkańców – mówi J. Kubecka, podkreślając - Reakcja na nasze apele jest niemal natychmiastowa, za co wszystkim bardzo dziękujemy.

Dom „Słonecznik" dysponuje: 6 pokojami mieszkalnymi - każda rodzina (rodzic wraz dziećmi) zajmuje osobny pokój, ponadto w pełni wyposażoną kuchnią, przystosowaną do samodzielnego przygotowywania posiłków, zapleczem sanitarnym, odpowiednim do pielęgnacji małego dziecka, pokojem zabaw i pracy indywidualnej dla dzieci. Do dyspozycji mieszkańców jest również ogród z placem zabaw.

Rozmawiała: Barbara Stelmach-Kubaszczyk

Foto: BSK

 

Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl