Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz�d - Elektroniczne Us�ugi dla Mieszka�ca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo�ci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po�wi�cona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po�wi�cona kopercie �ycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Zabytki

Wartości kulturowe Cieszyna sytuują miasto wśród najbardziej atrakcyjnych pod tym względem obszarów w Polsce. Świadectwem wielu wieków rozwoju Cieszyna są liczne zabytki nieruchome począwszy od romańskich aż do secesyjnych. Pośród nich 841 jest chronionych przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym 99 poprzez wpis do rejestru zabytków.

Opracowana w listopadzie 2012 r. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Cieszyna zawiera karty adresowe wszystkich chronionych prawnie zabytków zlokalizowanych na obszarze Cieszyna.
Dla zabytków posiadających więcej niż jeden adres została opracowana odpowiednia liczba kart adresowych (2 lub 3 karty), w zależności od liczby posiadanych przez zabytek adresów.
Poniżej znajdują się fotografie wybranych zabytków Cieszyna z krótkimi ich opisami - nie wszystkie figurujące tam zabytki są objęte ochroną prawną.

Wzgórze Zamkowe

Wzgórze Zamkowe

J. Spyra
Najstarsze miejsce osadnicze w Cieszynie. Od końca X w. graniczny gród państwa polskiego i siedziba piastowskiego kasztelana, od ok. 1290 r. księcia. Murowany zamek gotycki (tzw. Górny Zamek) wzniesiono w XIV w.; w 1647 r. został zniszczony. Po 1653 r. siedziba zarządu Komory Cieszyńskiej, przed 1918 r. letnia rezydencja Habsburgów, dla których wzniesiono Pałac Myśliwski (obecnie szkoła muzyczna i Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości).
więcej »Rotunda

Rotunda

J. Spyra
Rotunda romańska z XI w., pierwsza świątynia chrześcijańska na Śląsku Cieszyńskim. Pełniła funkcję kaplicy zamkowej kasztelana, później książąt cieszyńskich. W 1839 r. została przekształcona w klasycystyczny pawilon i obmurowana tynkiem. Po II wojnie światowej przywrócono jej pierwotny wygląd.
więcej »Wieża Piastowska

Wieża Piastowska

J. Spyra
Wzniesiona w 2 poł. XIV w. jako fragment systemu obronnego gotyckiego zamku książęcego. Górne partie nadbudowane w XV w., ozdobione kamiennymi herbami książąt cieszyńskich.
więcej »Pałac Myśliwski

Pałac Myśliwski

J. Spyra
Wzniesiony w latach 1838-1840 w stylu klasycyzmu wiedeńskiego przez J. Kornhäusla z Wiednia jako letnia rezydencja Habsburgów na miejscu dolnych partii dawnego zamku książąt cieszyńskich.
więcej »Wieża Ostatecznej Obrony zw. Starą

Wieża Ostatecznej Obrony zw. Starą

J. Spyra
Powstała w 2 poł. XIII w. Grube na 4 metry mury zapewniały krótkotrwałą ochronę nawet w przypadku zdobycia przez wroga zamku.
więcej »Dom Narodowy, Rynek 12

Dom Narodowy, Rynek 12

J. Spyra
    Urządzony w 1901 r. jako Dom Polski, centrum życia kulturalnego i politycznego ludności polskiej. Przedtem na tym miejscu od końca XVII w. do XIX w. istniał zajazd “Pod Czarnym Orłem” (obecnie siedziba Cieszyńskiego Ośrodka Kultury).
więcej »Cmentarz Ewangelicko-Augbsburski, ul. Bielska

Cmentarz Ewangelicko-Augbsburski, ul. Bielska

J. Spyra
   Założony w 1887 r. przy ul. Bielskiej, do dziś użytkowany. Pochowano tu wielu ludzi zasłużonych dla Ziemi Cieszyńskiej m. in. Andrzeja Cinciałę, Helmuta Kajzara, Jana Kubisza, Karola Niedobę, Jana Śliwkę, Pawła Hulkę Laskowskiego.
więcej »Cmentarz Komunalny, ul. Katowicka

Cmentarz Komunalny, ul. Katowicka

J. Spyra

   Założony w 1891 r. Brama wjazdowa z kopułą, w której do 1950 r. zawieszony był dzwon. Cmentarz z geometrycznie zaplanowanymi ścieżkami i licznym drzewostanem. Przy głównej alei Grób Zasłużonych, gdzie spoczywają wybitni Cieszyniacy, m. in. Paweł Stalmach, ks. Józef Londzin, Gustaw Morcinek, Franciszek Popiołek, Ludwik Brożek.
więcej »''Stary'' Cmentarz Żydowski, ul. Hażlaska

\'\'Stary\'\' Cmentarz Żydowski, ul. Hażlaska

J. Spyra
Jak głosi utrzymująca się do dzisiaj lokalna tradycja tzw. stary cmentarz żydowski powstał już w średniowieczu, czego dowodzić mają stwierdzone na kilkunastu nagrobkach daty z 2 połowy XIV i 1 połowy XV w. W rzeczywistości chodzi tu o skróty dat o 400 późniejszych.
więcej »''Nowy'' Cmentarz Żydowski, ul. Hażlaska

\'\'Nowy\'\' Cmentarz Żydowski, ul. Hażlaska

J. Spyra
       Powstał na gruntach jakie żydowska gmina wyznaniowa w Cieszynie kupiła w 1898 r. od Andrzeja Folwarcznego, kilkadziesiąt metrów powyżej dotychczas użytkowanego cmentarza. Jednak na skutek protestu sąsiadów oraz kwestii formalnych został oficjalnie oddany do użytku dopiero w 1907 r.
więcej »Kościół i klasztor oo. Bonifratrów, pl. Londzina

Kościół i klasztor oo. Bonifratrów, pl. Londzina

       Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, usytuowany przy pl. Londzina, tworzy z klasztorem zwarty czworobok. Zespół ufundowany został przez marszałka ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego Adama Borka dla Bonifratrów, sprowadzonych do Cieszyna w 1696 roku.
więcej »Kościół św. Jerzego, ul. Liburnia

Kościół św. Jerzego, ul. Liburnia

       Kościół usytuowany przy ul. Liburnia – nieopodal rzeki Bobrówki – powstał na przełomie XIV/XV wieku na dawnym przedmieściu Frysztackim, które znajdowało się poza murami miasta lokacyjnego. Pierwotnie była to kaplica – usytuowana przy przytułku istniejącym dzięki fundacji książęcej – która z biegiem lat rozrosła się do rangi kościoła.
więcej »Kościół św. Krzyża, ul. Szersznika 5

Kościół św. Krzyża, ul. Szersznika 5

       Kościół św. Krzyża – usytuowany u zbiegu ulic Szersznika i Szerokiej – powstał z początkiem XVIII wieku w wyniku rozbudowy XVII-wiecznej kaplicy książęcej, podarowanej Jezuitom przybyłym do Cieszyna w 1673 roku. Budynek poddawany był wielu przebudowom i remontom (m.in. w latach 1781-1782 wzniesiono wieżę i przesklepiono wnętrze kościoła).
więcej »Kościół św. Trójcy, ul. Michejdy

Kościół św. Trójcy, ul. Michejdy

       Kościół św. Trójcy, znajdujący się przy placu ks. Londzina, powstał dzięki staraniom księżnej Katarzyny Sydonii oraz protestanckiej społeczności Cieszyna. Księżna cieszyńska zakupiła (w 1585 roku) część ogrodów obok murów miejskich z przeznaczeniem na cmentarz, ze względu na szalejące w owym czasie zarazy. Ta pierwotnie drewniana kaplica (początkowo pogrzebowa) została w 1594 roku przekształcona w murowaną świątynię, która do 1653 roku znajdowała się w posiadaniu protestantów.
więcej »Kościół św. Marii Magdaleny, pl. Dominikański

Kościół św. Marii Magdaleny, pl. Dominikański

Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej

Kościół św. Marii Magdaleny usytuowany przy pl. Dominikańskim, został założony w XIII wieku. Początkowo w miejscu dzisiejszego kościoła znajdował się klasztor Dominikanów wraz z kościołem pw. Najświętszej Marii Panny, natomiast pierwotny kościół pw. św. Maryi Magdaleny – najpierw drewniany później murowany – znajdował się na obecnym placu Teatralnym.
więcej »Klasztor ss. Elżbietanek, ul. Katowicka 1

Klasztor ss. Elżbietanek, ul. Katowicka 1

       Siostry Elżbietanki – których obecna siedziba znajduje się u zbiegu ulic Liburnia i Katowickiej – przybyły do Cieszyna w 1753 roku. W 1754 roku, kupiły od hrabiego Wilczka dom i kawałek ogrodu przy Rynku – w miejscu dzisiejszej poczty – gdzie zamieszkały i urządziły szpital dla kobiet, w którym znajdowało się kilkanaście łóżek.
więcej »Klasztor ss. Boromeuszek, ul. Górny Rynek 6

Klasztor ss. Boromeuszek, ul. Górny Rynek 6

Siostry Boromeuszki – których siedziba znajduje się przy Górnym Rynku – przybyły do Cieszyna w 1876 roku. W zakupionym od rodziny Seemannów budynku siostry założyły klasztor, obok którego powstała kaplica. Od początku pobytu w Cieszynie, siostry zajęły się działalnością oświatowo-wychowawczą prowadząc: szkołę podstawową (niższego i wyższego stopnia), szkołę gospodarstwa domowego, przedszkole, internat, pensjonat.
więcej »Kościół Jezusowy, pl. Kościelny

Kościół Jezusowy, pl. Kościelny

       Kościół ewangelicki, usytuowany przy pl. Kościelnym, został założony w 1709 roku. W art. 16 „Recesu Egzekucyjnego” wydanego na podstawie Ugody Altransztackiej, cesarz austriacki Józef I przyznał ewangelikom Śląska prawo do budowy sześciu kościołów, m.in. „....niedaleko miasta....” Cieszyna. Obecny późnobarokowy kościół – którego budowa rozpoczęła się w 1710 roku i trwała kilkanaście lat – powstał według planów architektonicznych Jana Jerzego Hausrückera z Opawy.
więcej »Budynek Sądu, ul. Garncarska 8

Budynek Sądu, ul. Garncarska 8

Budynek Sądu – obecny gmach oddano do użytku w 1905 r. jako wspólny kompleks zabudowań wraz z więzieniem powstałym wcześniej (1896 r.).
więcej »Ratusz miejski, Rynek 1

Ratusz miejski, Rynek 1

Roku Pańskiego 1496, we wtorek przed dniem św. Wawrzyńca (9 sierpnia), książę cieszyński Kazimierz II sprzedał cieszyńskim mieszczanom za 210 złotych swe dwa domy leżące przy placu targowym, który stał się nowym rynkiem. Polecił wystawić na ich miejscu nowy ratusz łącznie z pomieszczeniami cechu szewców i piekarzy, zaś stary pośrodku rynku nakazał wyburzyć. Książe zobowiązał się do niezabudowywania rynku, aby na zawsze pozostał pustym placem, na którym nic nie przeszkadzałoby w prowadzeniu handlu. Niebawem przy obszernym rynku stanęła siedziba władz miejskich, budowla zapewne drewniana z wieżą wyposażaną w zegar. W ratuszu mieściły się także pomieszczenia sądu miejskiego, składy cennych towarów, miejska waga do odważania towarów, zaś przed budynkiem stał pręgierz z kuną...
więcej »Strony | 1 | 2 | 3 | 4 |
Urz�d Miejski, Wydzia� Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl