Aktualności/komunikaty

Gęsta mgła/1

Gęsta mgła/1 od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 r. do godz. 09:00 dnia 03.03.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić do 100 m.

Ostrzeżenie - pokrywa lodowa

W związku z postępującym ociepleniem informujemy, że pokrywa lodowa utrzymująca się na zbiornikach wodnych jest bardzo słaba. Wchodzenie na lód jest bardzo niebezpieczne.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

Data i godzina wydania: 19.02.2021 - godz. 12:41

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 13:00 dnia 19.02.2021 do godz. 13:00 dnia 21.02.2021

Obszar: zlewnie dopływów górnej i środkowej Odry (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą wzrastać przeważnie w strefie wody wysokiej z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Niewykluczone wzrosty powyżej stanów alarmowych, szczególnie w zlewniach: Ślęzy, Kaczawy, Baryczy.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

 

Opady marznące/1 dn. 19.02.2021 r.

Opady marznące/1 - od godz. 08:00 dnia 19.02.2021 r. do godz. 12:00 dnia 19.02.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Oblodzenie/1 dn. 17-18.02.2021 r.

Oblodzenie/1 - od godz. 18:00 dnia 17.02.2021 r. do godz. 09:00 dnia 18.02.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna około 0°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C.

PRACE MODERNIZACYJNE MIEJSKIEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA

W związku z pracami modernizacyjnymi Miejskiego Systemu Ostrzegania w dniu 18 lutego 2021 roku może zostać uruchomiona syrena alarmowa w PPG Cieszyn S.A. 

 

Opady marznące/1 dn. 17.02.2021 r.

Opady marznące/1 - od godz. 00:00 dnia 17.02.2021 r. do godz. 11:00 dnia 17.02.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. 

II poziom - 15.02.2021 r.

W związku z ostrzeżeniem o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na terenie Cieszyna zostaną podjęte następujące działania:

 1. kontrole indywidualnych urządzeń grzewczych (prowadzone przez Straż Miejską);

 2. kontrole zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych (prowadzone przez Straż Miejską);

 3. kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy (prowadzone przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz Straż Miejską);

 4. kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin (prowadzone przez Policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego). 

Zalecamy:

 1. ogranicz prace powodujące zapylenie takie jak: prace rozbiórkowe, prace kamieniarskie, czyszczenie chodników dmuchawami, zamiatanie mechaniczne ulic na sucho;

 2. korzystaj z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej;

 3. ogranicz długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

 4. ogranicz aktywność fizyczną na zewnątrz;

 5. stosuj się do zaleceń lekarskich;

 6. unikaj przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania ostrzeżenia.

Przypominamy o zakazach:

 1. nie stosuj niedozwolonego opału;

 2. nie spalaj pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych.

Silny mróz/1 dn. 15.02.2021 r.

Silny mróz/1 - od godz. 00:00 dnia 15.02.2021 r. do godz. 08:00 dnia 15.02.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Silny mróz/1

Silny mróz/1 - od godz. 22:00 dnia 11.02.2021 r. do godz. 09:00 dnia 13.02.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Intensywne opady śniegu/1 dn. 10-11.02.2021 r.

Intensywne opady śniegu/1 - od godz. 15:00 dnia 10.02.2021 r. do godz. 03:00 dnia 11.02.2021 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm.

 

Dodatkowe informacje